Homebuilt Aircraft & Kit Plane Forum

Help Support Homebuilt Aircraft & Kit Plane Forum:

addaon
Reaction score
111

Profile posts Latest activity Postings Media About

 • A
  game mu private thanh lap cong ty chung cu hh2 linh dam giảm bụng mỡ giảm cân nhanhvương ra mặt, tên hôn quân ấy không dứt khoát, nếu không gõ gậy vào đầu cho y tỉnh, nói không chừng sẽ nghe theo đề nghị của Lý Viên."
  Kỷ Yên Nhiên rất thích thú vì câu gõ gậy vào đầu của gã, đồng thời chép miệng nói, „Lúc đầu thiếp cứ tưởng Lý Viên là nhân tài, té ra cũng chỉ là hạng đê tiện, không biết đến đại cuộc, triều chính nước Sở nếu rơi vào tay tên tiểu nhân ấy thì nước Sở còn có hy vọng gì nữa."
  Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, hỏi, „Nàng đã gặp Ðiền Ðan, y là người thế nào?"
  Kỷ Yên Nhiên trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng nói, „Y là một kẻ rất có khí
  Hi ,i wonder if you can find out for me why I can't reply to any posts in the forum.
  i have tried replying to your posts on the Onex as I am building a Onex also #80.
  Thanks.
  Mike Turrell
  Hello, my name is Kaitlin, and I work for a television production company in the San Francisco Bay Area. In the past we have done shows for The Discovery Channel, The Travel Channel, as well as The History Channel. Currently we are looking for individuals or small groups who are building an experimental aircraft, to feature on a potential TV series we are currently developing. The aircraft cannot be from a kit, and should be an original design. While researching this topic I came upon this website.

  If you are building, or know someone who is building an aircraft and intends to conduct an initial test flight during this summer, we would like to discuss your plans. The more unique (even strange) the design, the better. If you or someone you know is planning a test flight of an experimental aircraft design over the next couple months it would be great if you could message me back, thank you.

  Kaitlin
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top