HomeBuiltAirplanes.com

Help Support HomeBuiltAirplanes.com:

adamssson
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • A
  game mu private thanh lap cong ty chung cu hh2 linh dam giảm bụng mỡ giảm cân nhanh
  Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, „Rất hài lòng, phu nhân có thể quay về, ta còn phải sắp xếp bọn thủ hạ, quan sát địa hình, để hoàn thành thỉnh cầu của phu nhân, tóm lại ta tuyệt đối nắm chắc sẽ chặn được Hạng Thiếu Long, mời y quay về Hàm Dương."
  Triệu Nhã lần đầu tiên vui vẻ chấp nhận lời đuổi khách đầy khách sáo của gã, nhưng vì trong lòng giờ đây ngoài chuyện an nguy của Hạng Thiếu Long, ả không hề để ý đến chuyện khác. Nhưng nếu Ðổng Khuông muốn ả ở lại thì ả cũng không thể từ chỗi.
  Hạng Thiếu Long lúc này không còn hận ả nữa, đưa ả ra cổng chính.
  Hello Adamssson
  Here's the story on my avatar which you can find here: The WIG Page - information about Ekranoplan and Wing-In-Ground effect craft

  The first German built Lippisch ground effect craft was a 1:1.7 scaled down version of a projected four seater, a single seat trimaran built of composite materials in a sandwich construction. The reversed delta wing has an aspect ratio of 1.7. The X-113 showed excellent stability with respect to pitch and altitude keeping. The X-113 is powered by a 28 kW propeller engine mounted on top of the fuselage. The first flight took place in 1970.
  The X-113 was developed for the German navy as a type C WIG craft and it proved excellent stability in as well as out of ground effect. In ground effect a maximum L/D of 23 was achieved, but without ground effect the low aspect ratio wing only resulted in an L/D of 7.
  Regards,
  Gary
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Group Builder
Top